Polityka prywatności

Strona główna / Polityka prywatności

Dokument, który Państwo czytacie jest odzwierciedleniem wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

 

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej reselements.pl, dalej: „Serwis”. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników Serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

 

 1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem Pani/a danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest RES ELEMENTS Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.

 

Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pod nr tel. +48 577 455 099, pod adresem e-mail: kontakt@reselements.pl lub listownie: Częstochowa 42-200, ul. Romualda Mielczarskiego 21/23.

 

 1. Zakres zbieranych danych osobowych i informacji

 

 1. Serwis umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/a danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości:
 2. w celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza „Konfigurator zapytania ofertowego”: imię i nazwisko, numer telefonu, treść zapytania.
 3. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego przetwarzamy dane osobowe: imię, adres e-mail, numer telefonu, treść zapytania.
 4. Administrator gromadzi dane związane z Pani/a aktywnością w Serwisie, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty. Aktualnie używamy Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookiesi nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Dodatkowe informacje o usłudze Google Analytics są dostępne na stronach Google Analytics Terms of Use (warunki korzystania z usługi), Privacy and Data Protection Guidelines of Google Analytics (zasady prywatności i ochrony danych) oraz Google Privacy Policy (regulamin prywatności).

 

 1. Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych

 

 1. Pani/a dane mogą być przetwarzane w celu:
 2. udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pani/a zgody i prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
 3. analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dane osobowe udostępnione poprzez formularze kontaktowe przetwarzamy przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz załatwienia sprawy lub do czasu wycofania przez Panią/a zgody. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookiesoraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

 

 1. Prawo do wycofania zgody

 

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/em.

 

 1. Obowiązek lub dobrowolność podania danych

 

 1. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie i załatwienie sprawy.
 2. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.

 

 1. Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

 

Ma Pani/Pan prawo:

 1. żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 2. żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) - w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
 4. żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) - np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe - może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
 5. wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

 

Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, tj.: wyspecjalizowanym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, hostingowe oraz podmiotom wspierającym nas przy obsłudze prawnej.

 

 1. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

Pani/a dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy jedynie do Google w przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies. Google jest odbiorcą certyfikowanym w ramach Tarczy Prywatności Stanów Zjednoczonych (Privacy Shield) co jest równoznaczne z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO.  

 

 1. Wykorzystywanie plików cookiesoraz podobnych technologii

 

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

 

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

 

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

 

Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

 

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów.

 

 1. Uaktualnienie polityki prywatności

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach zostanie Państwo poinformowani w sposób widoczny i zrozumiały.

 

Jako firma jesteśmy na rynku od 2015 roku. 
Oferujemy Państwu sprzedaż i kompleksową instalację nowoczesnych i sprawdzonych urządzeń grzewczych.
Copyright © 2021 | RES Elements
Realizacja: Elevation Group
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram