Czy warto wykonać OZC przed wymianą kotła na pompę ciepła?

Strona głównaCzy warto wykonać OZC przed wymianą kotła na pompę ciepła? 

Czy warto wykonać OZC przed wymianą kotła na pompę ciepła?

29 kwietnia 2021

Odpowiedź brzmi: pewnie, że warto!
Na tym można byłoby zakończyć rozważania, jednak przyjrzyjmy się bliżej, dlaczego tak istotny jest ten krok na etapie planowania ogrzewania w budynku.
W Internecie dostępnych jest wiele kalkulatorów pomagających oszacować straty ciepła. Wpisując dość szczegółowe dane, bezimienny konfigurator poda nam, ile kilowatów energii grzewczej należy dostarczyć do naszego budynku, by cieszyć się oczekiwanym komfortem w zimne dni. Praktyka pokazuje, że OZC wykonane przez inżyniera często różnią się od wyników uzyskanych w internetowym konfiguratorze.
Profesjonalni wykonawcy instalacji z pompami ciepła wiedzą jak ważne jest prawidłowe oszacowanie strat ciepła w budynku. Nieprawidłowy dobór urządzenia grzewczego może skutkować zbyt częstym taktowaniem sprężarki (w przypadku przewymiarowania) a w najgorszej sytuacji niedogrzanym budynkiem (gdy nie doszacujemy strat ciepła).

OZC opiera się na Polskich Normach, min na normie PN-EN 12831 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego”. OZC mówi nam, jaką zdolność do zatrzymania ciepła posiada budynek, a tym samym jaką moc grzewczą musi posiadać instalacja grzewcza.
Aby przystąpić do właściwych obliczeń należy zebrać najważniejsze informacje o naszym budynku:
- czy budynek jest wolnostojący lub wielorodzinny,
-  jego ekspozycja na wiatr i osłonięcie,
- ilość ścian zewnętrznych (bryła zwarta na planie kwadratu traci mniej ciepła),
- okna zewnętrzne i przeszklenia (tu istotna jest ilość szyb i izolacja),
- rodzaj docieplenia dachu, pomieszczenia z wysokim sufitem, wykusze i antresole,
- temperatura oczekiwana w pomieszczeniach,
- strefa klimatyczna (wiąże się z nią średnia temperatur zewnętrznych w danym regionie),
- izolacja budynku (jej grubość, rodzaj, współczynniki przenikalności cieplnej zastosowanych materiałów),
- wreszcie powierzchnia i kubatura pomieszczeń ogrzewanych.

Nie wszystkie pomieszczenia wymagają równomiernego rozkładu temperatur. Takie jak: korytarz, spiżarnia, ogródek zimowy należy wyodrębnić i przyjąć temperaturę zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia. Również łazienki i sypialnie rządzą się swoimi prawami, dlatego należy pamiętać o przekazaniu takich informacji projektantowi OZC.

W kolejnym kroku zwróćmy uwagę na wentylację. Przez standardową wentylację grawitacyjną ucieka ok 30% ciepła z całego budynku. Rozwiązaniem na zniwelowanie tej straty jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Sprawność rekuperatorów sięga ponad 80%, zatem zyskujemy dodatkowe Waty montując rekuperator w swoim domu. Oczywiście nie jest to łatwe, często niemożliwe w domach zamieszkałych. Odpowiedzią na taki problem są jednostki decentralne o wydajności już od 50 m3/h. urządzenie zakłada się w jednym lub kilku pomieszczeniach montując je w otworze ściany zewnętrznej.

Gdy już znamy wynik obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło pamiętajmy o szeregu usprawnień termomodernizacyjnych, które złożą się na optymalny wynik naszego przedsięwzięcia. Należy zadbać o dystrybucję ciepła i odpowiednią izolację pionów zasilających, zastosowanie automatyki pogodowej, dodatkową akumulacja ciepła np. zasobnik buforowy. Dzięki dodatkowej automatyce sterującej ogrzewaniem możemy wyłonić przerwy w dostawie ciepła w ciągu doby i w tygodniu, (np. gdy jesteśmy w pracy), tak aby zrównoważyć pracę naszej instalacji i dostosować do rytmu dnia.

Precyzyjne dane liczbowe OZC bazują na znormalizowanych współczynnikach. By je odpowiednio określić należy znać rodzaj i jakość zastosowanych materiałów budowlanych. Otrzymany wynik umożliwi określenie, ile energii cieplnej należy dostarczyć do budynku, jakie urządzenie grzewcze dobrać i jak zaprojektować instalację górnego źródła ciepła. Czy warto? Mnogość potrzebnych danych i ich skrupulatne zebranie z pewnością nie powinno odstraszać skrupulatnego inwestora.

Jako firma jesteśmy na rynku od 2015 roku. 
Oferujemy Państwu sprzedaż i kompleksową instalację nowoczesnych i sprawdzonych urządzeń grzewczych.
Copyright © 2021 | RES Elements
Realizacja: Elevation Group
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram